Sunday, August 2, 2009

SeLaMaT DaTaNG


Selamat datang ke blog Karya Agong Sang Ilmuan. Blog ini diwujudkan bertujuan untuk merealisasikan tugasan yang diberikan oleh pensyarah kami iaitu Encik Azhar Jalaludin (A.J) bagi subjek Linguistik & Komputer. Di dalam blog ini akan dimuatkan segalanya tentang linguistik dari fonetik hingga ke stilistik serta perjalanan saya dalam menyiapkan tesis dibawah penyeliaan Dr. Fadzeli Jaafar. Belum pernah menjalani kuliah dengannya tetapi diharap Dr. Fadzeli dapat membantu saya dalam menyiapkan tesis dengan tajuk yang dipilih belum pernah ada mahasiswa yang membuat tesis serupa itu. Segala ilmu linguistik akan di kongsi bersama dengan paparan artikel dan rencana daripada ahli lingusitik dunia. Di harap blog ini mampu mengubah persepsi masyarakat terutamanya golongan pelajar tentang lingusitik.

No comments: